TFT og EFT

Kender du til EFT Emotional Freedom Techniques eller Tanke Felts Terapi ?

Jeg har igennem flere sammenhænge  støt på  Emotional Freedom Techniques EFT og Tanke Felts Terapi TFT, og jeg må nok indrømme, at første gang jeg hørte om det, ville jeg ikke tro på, at det kunne have nogen form for effekt – at sidde og tappe på nogen punkter på kroppen.Men jeg har skiftet mening, det er en fantastisk alternativ helingsform som ofte virker, hvor intet andet har virket. Grunden til det, er at EFT/TFT behandler årsager til ubalancer igennem kroppens energimeridianer. Jeg har nu igennem snart 2 år suppleret mine behandlinger i “Touch of Feelings” med EFT/TFT og tappeversioner af det, som jeg har set har haft en god effekt på mine klienter.

Tankefelt Terapi  (TFT) er udviklet af Roger J. Callahan, ph.d. og er baseret på principperne bag moderne psykologi og kinesisk medicin.
Gary Craig har udviklet EFT og kalder sit system for Emotionel Freedom Techniques (EFT).

Gary Craig, mener at den sande årsag til negative følelser ikke er, hvor alle tror den er.
Årsagen til alle negative følelser har at gøre med kroppens energisystem.
Elektriske budskaber sendes hele tiden rundt i kroppen for at informere om, hvad der sker. Uden denne energistrøm ville du ikke kunne se, høre, føle, smage eller lugte. Vores elektriske system er livsnødvendigt for vores fysiske helbred. Når energien holder op med at flyde, dør vi. Kineserne opdagede et indviklet system af energibaner i kroppen for mere end 5.000 år siden. Disse energibaner, eller meridianer, som de kaldes, er centrale i østens sundshedspraksis, og danner grundlag for akupunktur og akupressur. Som Australsk Bowtech behandler, ved jeg at disse energibaner også danner basis for denne helingsmetode.

EFT systemet er ganske enkelt, ved at tappe på forskellige punkter fra meridianbanerne kan du opleve dybtgående forandringer i dit fysiske og psykiske helbred. Disse forandringer ville ikke ske, hvis der ikke var et energisystem. Uønskede følelser skyldes energiforstyrrelser.

Ved at banke let på kroppens energibaner samtidig med at der tænkes på et problem, bliver du I stand til at helbrede dig selv og andre.

EFT er en metode, der kan analysere og fjerne de grundlæggende årsager til dit problem, uanset om det giver sig udslag i fobier, vrede, dårlige vaner, traumer, angst, skyld, sorg og smerter.

Der bruges forskellige udgaver af bankerytmer og punkter.
På figuren herunder viser jeg dig, hvor de forskellige punkter på kroppen er.

Tapping punkter

1. Øjenbryns pkt. – på kanten af næseroden og øjenbrynet

2. Pkt. ved siden af øjet – ud for øjenkrogen

3. Pkt. under øjet – på kindbenet under øjet

4.Pkt. under næsen

5. Pkt. på hagen – i kløften på hagen

6. Kravebens pkt. –  hvor kravebenet og første ribben mødes. For at finde det, sætter du en finger i U-fordybningen øverst på kravebenet. Fra bunden af U-et flytter du pegefingeren ca. 2½ cm. nedad mod navlen og går så til venstre eller højre 2½ cm.

7. Pkt. under armen – i en lige linie udfor brystvorten under armen,der hvor BHèn på kvinder, normalt sidder.

8. Pkt. under brystet – i en lige linie nedenfor brystvorten

9. Toppen af hovedet – her tappes let med alle fingre

Punkter på hånden

Karate choop – i forlængelse af lillefingeren, på midten af siden af hånden

Gammut pkt. – find pkt. ved at knytte hånden. Find mellemrummet på lillefingeren og ringfingerens knoer, 1½ cm ned ad håndryggen findes punktet.

Tommelfinger, pegefinger, ringfinger og lillefingers punkter – findes på siden af neglen ind mod dig selv.

Det kan se meget overvældende ud, med alle disse punkter, men vent det er slet ikke så slemt, når du har prøvet det et par gange. OG du kan slet ikke gøre noget forkert, selvom du ikke lige rammer punkter, eller den rigtige rækkefølge.

Opsætningen af EFT

Jeg går udfra at du ikke tidligere har haft mulighed for at afprøve EFT, – hvis du alligevel er bekendt med det så vil der på et senere tidspunkt komme forslag til forskellige Tappe runder omkring:

Stress tilstande

Smerter

Traumer

Depression

Sid  et øjeblik og registrer din krop. Hvordan føles din krop. Har du uro, er der nogen steder du er anspændt, har du ligefrem ondt, eller sidder du med en følelse/tanke, der er let ubehagelig og du gerne vil ud af? Vælg en ting, du vil fokusere på.

Vurder nu, hvor meget du synes dit ubehag/smerte/tanke eller følelse fylder i dig på en skala fra 0 – 10 hvor 10 er helt i top. Skriv tallet ned.

Setup sætningen

Mens du med højrehånds pegefinger og langemand banker let på venstre hånds karate chop punkt (se tegningen)…siger du nedenstående sætning 3 gange imens du fokuserer på det område du har valgt.

For at illustrere teknikken, vælger jeg undervejs at kalde det ubehag, du har selvfølgelig fokus på det du har valgt, når jeg benævner ubehag.

Selvom…jeg har ubehag i min krop, vælger jeg at acceptere og elske mig selv fuldt og helt.

Selvom…jeg har ubehag i min krop, vælger jeg at acceptere og elske mig selv fuldt og helt.

Selvom…jeg har ubehag i min krop, vælger jeg at acceptere og elske mig selv fuldt og helt.

Dernæst siger du flg. sætning, mens du tapper med 2 fingre mellem 5 – 8 gange på punktet:

Pkt. ved øjenbrynet
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. ved siden af øjet
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. under øjet
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. under næsen
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. på hagen
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. på kravebenet
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. under armen
Jeg har ubehag i min krop

Pkt. på toppen af hovedet med flere fingre
Jeg har ubehag i min krop

Tag en dyb indånding og ryst dine hænder

Nu vurderer du dit ubehag/smerte/tanke eller følelse  igen………Jeg har ubehag i min krop …på en skala fra 0 – 10. Er den ikke nede på 0 starter du forfra….dette gentages indtil tallet er nede omkring 0-1. Har tallet slet ikke rykket sig banker du let 5 gange på Karate Chop pkt. og gentager hele proceduren igen.

Sætningen er kun ment som et eksempel. Der vil løbende blive sat nye variationer ind på siden her til fri afbenyttelse.

Når du er blevet godt fortrolig med opsætningen af sætningerne og punkterne kan du selv konstruere sætninger som har mest betydning for dig.

Hvis du undervejs registrerer at der kommer andre følelser og tanker op…..tager du også en runde på det.

Det er op til dig om du vil gøre brug af punkterne på højre side eller venstre side af kroppen…eller tappe begge sider skiftevis eller samtidigt… og om du bruger højre eller venstre hånd til at tappe med.

Jeg glæder mig til at høre fra dig, om hvilke oplevelser du har med EFT og TFT. Du kan evt. skrive en kommentar  på siden her, eller log dig på FORUM og vær med i debatten.

Dette tilbud står ikke i stedet for et besøg hos egen læge eller andre special læger. Er du på nogen måde syg, eller foruroliget over din tilstand, søg tøv aldrig med at søg læge.

Her er en lille video med en kort instruktion i brug af EFT – senere kommer der flere

Instruktion i at tappe efter EFT

Del det…

Skriv et svar